Antidepresan İlaçları İsimleri, Antidepresan İlaç Yan Etkileri 2019, Antidepresan ilaç isimleri ,Antidepresan ilaç yan etkileri

Antidepresanlar artık çerez kadar bonibon kadar hayatımızdalar. Çoğumuz günlük hayatın stresi ve sorunları ile baş edemediğimiz noktalarda hayatımızı kolaylaştıran antidepresanlar kendimizi iyi hissetmemizi sağlarken ciddi yan etkileri ile de birçok sorunla karşılaşmamıza neden oluyor. Bugün En bilindik Antidepresan İlaçları İsimleri listesine gözatacağız. Yalnız yazıya geçmeden belirtmek istiyorum ki. Antidepresanlar doktor kontrolü altında alınmalıdır. Çünkü bir çoğu bağımlılık gibi ciddi etkilere sahiptir. Ve sadece antidepresanlarla hayatınıza yön vermek yerine sorunlarla başa çıkmak ya da onları daha az kafaya takmak için yaşam tarzınızı ve olaylara bakış açınızı değiştirmeyi de deneyin. Çünkü bir çok antidepresan kilo alma, uyku sorunları, sindirim sorunları gibi yan etkilerle hayat kalitenizi düşürebilir.

Daha önceki depresyon ilaçları yazısında depresyon tedavisinde en sık kullanılan depresyon ilaçları yani antidepresan ilaç isimleri listesini ve etkilerini paylaşmıştım. Dilerseniz depresyon ilaçları sayfasına gözatabilirsiniz.

Antidepresan İlaçları İsimleri, Antidepresan İlaç Yan Etkileri 2019, Antidepresan ilaç isimleri ,Antidepresan ilaç yan etkileri

Antidepresan İlaçları İsimleri

Şimdi gelelim antidepresan ilaçları listesine gözatmaya;

Not: İlaçlarla ilgili veriler Prof. Dr. Özcan UZUN tarafından derlenmiş olup, tarafımdan alıntı yapılmıştır. Emeği için kendisine teşekkür ediyorum.

Yeni kuşak antidepresanlar

Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Serdep)

Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodalex, Citara)

Paroksetin (Seroxat, Paxil)

Fluvoksamin (Faverin)

Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak)

Essitalopram (Cipralex, Eslorex, Citoles)

Venlafaksin (Efexor, Veniba)

Milnacipran (İxel)

Reboksetin (Edronax)

Tianeptin (Stablon)

Mirtazapin (Remeron, Mirtaron)

Agomelatin (Valdoxan)

Klasik antidepresanlar

Moklobemid (Aurorix)

Mianserin (Tolvon)

Trazodon (Desyrel)

Bupropion (Zyban)

Amitriptilin (Laroxyl)

Klomipramin (Anafranil)

İmipramin (Tofranil)

Opipramol (İnsidon, İnsomin)

Antidepresan İlaçları İsimleri, Antidepresan İlaç Yan Etkileri 2019, Antidepresan ilaç isimleri

Antidepresan ilaç yan etkileri

II. ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR

Antipsikotik ilaçların başlıca kullanım alanı şizofreni ve diğer psikotik bozukluklardır. Şizofrenide temel bozukluk, beyinde dopamin fazlalığıdır.

Antipsikotik ilaçlar dopaminin beyindeki etkisini azaltarak etki gösterir. Ayrıca, duygudurum (bipolar) bozukluk, psikotik belirtilerin eşlik ettiği veya dirençli depresyon, anksiyete bozuklukları gibi tablolarda da kullanılırlar. Antipsikotikler bağımlılık yapmaz, uyuşturucu değildir. Bazıları uyku ve sersemliğe yol açabilir. Klasik antipsikotik kullananlarda bazen kasılma, yerinde duramama; yeni kuşak antipsikotik alanlarda ise iştah artşına bağlı kilo alımı görülebilir.

Klasik antipsikotikler

Haloperidol (Norodol)

Klorpromazin (Largactil)

Pimozid (Nörofren)

Trifluoperazin (Stilizan)

Sülpirid (Sülpir, Meresa, Dogmatil)

Flufenazin (Prolixin)

Zuklopentiksol (Clopixol)

Flupentiksol (Fluanxol)

Yeni kuşak antipsikotikler

Risperidon (Risperdal)

Olanzapin (Zyprexa, Rexapin)

Ketiapin (Seroquel, Cedrina)

Aripiprazol (Abilify)

Risperidon (Risperdal Consta)

Klozapin (Leponex, Clonex)

III. ANKSİYOLİTİK (KAYGI GİDERİCİ) İLAÇLAR

Antidepresan İlaç Yan Etkileri 2019

‘Müsekkin’ veya ‘sakinleştirici’ olarak bilinen ilaçlar bu gruptandır. Etkileri çabuk başlar. Bu ilaçlar kullanan kişide endişe ve huzursuzluğu azaltır, rahatlama hali meydana getirir. Çoğu yeşil reçete ile verilir. Yatkın kişilerde, tedavi amacı dışında, uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanıldıklarında bağımlılık riski vardır (Psikiyatride bağımlılık riski olan tek ilaç grubu). Tedavi dozunda, uygun süreli kullanıldıklarında bağımlılık tehlikesi söz konusu değildir.

Anksiyolitikler

Diazepam (Diazem, Nervium, Spazmo-Valibrin)

Alprazolam (Xanax)

Klonazepam (Rivotril)

Lorazepam (Ativan)

Klordiazeposid (Librax, Librium, Klipaks)

Antidepresan İlaçları İsimleri, Antidepresan İlaç Yan Etkileri 2019

Antidepresan ilaç isimleri

IV. DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLER

Bu ilaçlar aslında epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır (Lityum dışındakiler)Ancak, psikiyatride de özellikle manik depresif hastalıkta da (iki uçlu mizaç bozukluğu veya bipolar bozukluk) kullanılır. Söz konusu amaçla en sık kullanılan ilaç lityum adında bir tuzdur.

Duygudurum düzenleyiciler

Karbamazepin (Tegretol, Karazepin, Teril, Karberol)

Valproat (Depakin, Convulex)

Lamotrijin (Lamictal)

Topiramat (Topamax)

Gabapentin (Neurontin)

Antidepresan İlaçları İsimleri, Antidepresan İlaç Yan Etkileri 2019,Antidepresan ilaç isimleri

V. DİĞER İLAÇLAR

Özellikle antipsikotiklerin oluşturduğu hareket bozukluklarının azaltılmasında ve giderilmesinde kullanılan ilaçlar: Biperiden (Akineton)

Kaygı giderici: Buspiron (Buspon)

Bunama (demans) tedavisinde: Memantin (Ebixa), Donepezil (Aricept, Doenza), Rivastigmin (Exelon), Galantamin (Reminyl)

Özellikle dikkat eksikliği olanlarda: Metilfenidat (Ritalin, Concerta)

Uyku artışı ile giden depresyonlarda antidepresanlara ek olarak: Modafinil (Modiodal)

Sadece uyku ilacı olarak: Zopiklon (Imovane)

Erkeklerin sertleşme bozukluklarında: Sildenafil (Viagra, Levitra, Sildegra)

 

Yorum yapmak ister misin ?