Mobbing nedir, Mobbing türleri, Mobbing örnekleri

Mobbing nedir ? Mobbing  İngilizce mob ve latince mobile vulgus  kelimelerinden oluşmuştur. Mobbing’in türkçe anlamı  iş yerinde maddi ve manevi anlamda kayıplara yol açan taciz biçimidir. Mobbing nedir sorusunda daha basit bir cevap verecek olursak : İş yerinde kişiye karşı aşağılama, hakaret, dışlama, değersizleştirme,aşağılama ,rahatsız etme, motivasyonu düşürmeye yönelik yaklaşımlar, iş yapmayı zorlaştırma, pskiolojik baskı olarak tanımlanabilir.

Mobbing mevcut olan güç ve konumun kötüye kullanılarak personeli bu güce dayanarak taciz etme ,aşağılama ve sindirme politikasıdır. Mobbing sadece yönetici ve müdürler tarafından değil personeller tarafından da uygulanabilir. Hatta bazı mobbing türlerinde bir kişi birden fazla kişinin/kitlenin tacizine maruz kalabilir. Aşağıda mobbing türleri ve mobbing örnekleri bölümünde bunu daha detaylı olarak anlatacağım.

Mobbing Nedir ? Mobbing Türleri

Mobbing türleri de olur mu demeyin. Uygulama biçimi ve uygulayan kişilerin özelliklerine göre mobbing de türlere ayrılıyor.

1-) Düşey Mobbing; Üst düzey sorumlunun ( müdür, amir) yanında çalışan personele uyguladığı mobbing türü

2-)Yatay Mobbing: Aynı konumdaki çalışanın ya da çalışanların bir diğer çalışana mobbing uygulaması ( bu benim başıma da geldi ne yazık ki .Oldukça sık görülüyor bu mobbing türü)

3-) Dikey Mobbing: Çalışanın üst düzey yöneticiye uyguladığı mobbing. Bu tür mobbing’e oldukça az rastlanıyor. Sebebi ise genelde eski patrona duyulan sempati, yöneticiyi kıskanma gibi sebeplerle olabiliyor. Ama oldukça nadir görülüyor

Mobbing Nedir Mobbing Örnekleri nelerdir detaylı olarak incelemeye devam ediyoruz.

mobbing nedir mobbing örnekleri

  • Mobbing Durumu Nasıl Ortaya Çıkar?

• Mesleki yeterliliğin sorgulanması
• Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi
• Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi
• Kişiden bilgi saklanması
• Kişinin görmezden gelinmesi, gruptan izole edilmesi
• Yetkilerinin azaltılması gibi durumlar olabilir.

Bunun dışında, kişi aniden yetersizmiş gibi gösterilebilir, daha önce sorun olmayan küçük hatalar çok büyük hatalarmış gibi gösterilebilir ve kişiyi utandırma eylemleri yapılabilir. Bu yapılan şeyler sadece işveren değil diğer çalışanlar tarafından da yapılabilir. Yani yöneticiler tarafından bazı çalışanlar mobbing uygulamak için azmettirilebilir. Özellikle, çalışanlar tarafından yapılan bu gibi şeyler için kişi kurumun yetkili kişilerine başvurduğunda, bu kişiler tarafından da olumsuz bir tavır alır ve başvurusu reddedilir. Sonuçta kişi istifa etmeye mecbur olur ve sanki bu kendi isteğiymiş gibi gösterilir.

Mobbing nedir

 Mobbing Nedir ? Mobbing’in Etkileri

• Mobbing, insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler
• Paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur
• Maruz kalan kişi kendine güven duygusunu yitirir, toplumdan soyutlanabilir
• Huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duygularını yoğun bir şekilde yaşar.
• Mobbing, ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir.

Yapılan bir araştırmaya göre Mobbing mağdurunun sağlık giderleri, kazancın üzerinde bir rakama tekabül etmektedir. Psikolojik tedavi, ilaç, doktor ve hastane masrafları yanında; iş veriminin azalması, hastalık izinlerinin artması gibi sonuçları sebebi ile Mobbing ekonomik bağlamda yüksek kayıplara sebep olmaktadır.

Mobbingle Mücadele Edilebilir mi ?

Mobbing aynı zamanda kişinin stres yükünün de artmasına neden olur. Mobbingle mücadele aynı zamanda stresle mücadeledir. Lütfen yazının devamını oumadan stresten kurtulmanın yolları sayfasına gözatın. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum.

Mobbing Türkiye’de ne yasal olarak tanımlanmış ne de bilinen bir olgu haline gelebilmiştir. Sınırlı sayıda insan kaynakları uzmanı ve sayılı psikologun dışında ne sendikalar ne de çalışma bakanlığı böyle bir sorunu gündemine almamıştır. Bu durumda sendikanıza danıştığınızda ya bu sorunu anlamayacak ya da işyerlerinde doğal bir süreç olarak göreceklerdir. Çünkü yaygın işsizlik ortamında sizin yerinize çalıştırmak istedikleri birisi mutlaka bulunmaktadır ve sırf bu nedenle size bu davranışı yöneltiyor olabilirler. Mobbing aslında sıkça kaşılaştığımız yıldırma kavramından çok uzak gibi görünmüyor. Fakat bugün yıldırma olgusu genel kabul görmüş ve üstünde bir çalışma yapmayı ya da engelemeyi pek de aklımızdan geçimediğimiz bir duruma dönüşmüştür. Bu nedenle hem olayın psikolojik boyutlarının hem de karunma ve önlemlerin öne çıkarılması açısında mobbingi kullanmayı tercih etmek gerekiyor. peki bu kavram üzerinden yani mobbing sürecinde çözümsüz müyüz? Önce aşağıdaki yollara bir bakalım

• Zorbaya açıkça duruma itiraz ettiğinizi söyleyin, taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun.
• Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.
• İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıklığıyla ve kanıtlarıyla bildirin.
• Gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım alın, hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır.
• Şikayetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın.
• İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir.

Mobbing nedir, mobbing türleri

  •  Mobbing Nedir ? Mobbing Örnekleri:

Evet konuya önce bana uygulanan mobbing örneği ile başlamak istiyorum. Özellikle ülkemizde çalışanların başarı merdivenlerini tıkır tıkır çıkması kesinlikle hoş karşılanmıyor. Çalışan, başarılı olmak isteyen kişiyi iş hayatında cezalandıran bir sistemin içinde yaşıyoruz ne yazık ki .Geçtiğimiz yıl çalıştığım iş yerinde yaptığım başarılı ve dikkat çekici işlerden dolayı 2 personelin gözüne batmaya başladım. Laf sokmalar ile başlayan mobbing’e karşı sessiz kalmayıp aynı türde cevap verince. İş daha da büyüdü ve büroda yalnızlaştırma ve dışlama politikası güdülmeye başladı. Hatta diğer personellerde bu konuya tehdit yolu ile dahil edilip kimsenin benimle konuşmaması için yoğun çaba sarfedildi. Bu eylemi çok ciddiye almadığım farkedilince kavga çıkartmak için kışkırtma yoluna gittiler. Bense sakinliğimi koruyup konuyu amirime taşıdım ve yer değişikliği istedim. Neyseki amirim adil bir insandı yer değişikliği sayesinde mobbingden kurtuldum ama zor bir dönemdi .Benim örneğim Yatay mobbing’e giriyor Yatay mobbing ülkemizde çok fazla uygulanıyor ne yazık ki.

  • Mobbing Örnekleri

Birde patronun çalışanına uyguladığı düşey mobbing türlerine örnek verelim. Örneğin çalıştığınız iş yerinde yükselme ihtimaliniz var ve müdürünüzün bu durumu hissetti. Size yapacağı ilk şey size vereceği işleri azaltmak ya da altından kalkmayacağınız işleri size vererek çalışanların gözünde sizi beceriksiz ,bilgisiz durumuna düşürmek olacaktır. Yapılması güç ve imkansız işleri başaramadığınızda personel önünde aşağılanarak beceriksizliğiniz suratınıza çarpılacaktır. Ya da hiç iş alamayıp bir köşede bekletilerek diğer personelin sizi bir asalak gibi görmesi sağlanarak tamamen yalnızlaştırılacaksınızdır. Hatta personel amir tarafından tehdit edilerek sizden uzaklaştırılabilir. Bu durumlarda amir sizin işten istifa etmeniz için elinden geleni yapabilir. Sakin olun. Siz kendinizin yeterliliğinden eminsiniz. İhtiyacınız olan tek şey zaman. İradenizi ve gücünüzü kaybetmeyin.

Konuyla ilgili wikipedia syfasına gözatmak isteyenler için wikipedia mobbing sayfası ve Mobbingle ilhgili merak ettiğiniz herşey için  çsgb tarafından hazırlanmış harika bir kaynak https://www.csgb.gov.tr/media/2053/mobbing_2014.pdf

Mobbing nedir

Yorum yapmak ister misin ?