Takıntı Hastalığı,Takıntı Nedir?

Takıntı hastalığı ile ilgili detaylı bilgi vermeden Takıntı nedir sorusunu cevaplandırmalıyız.

Takıntı Nedir: Kişinin sürekli bir konuya sağlanıp kalması istemsiz halde onu sürekli düşünmesi ve bu düşüncenin kişiye rahatsızlık vermesidir.Örneğin defalarca elini yıkamasına rağmen kişinin ellerinin sürekli olduğunu düşünmesi ve ellerinin kirli olmadığını bildiği halde bu düşünceden kurtulamaması bir takıntıdır.

Zaman zaman hepimiz bazı konularda takıntı, saplantı sorunu yaşarız.Bu bizim takıntı hastalığı sahibi olduğumuzu göstermez.Hakıntı hastalığı: Tıp dilinde obsesif kompulsif bozukluk olarak tanımlanır.

Takıntılar, insanın aklına istenmeden ve elinde olmadan gelen rahatsız edici düşüncelerdir. Bu düşünceler geldiği zaman kişide büyük bir sıkıntı oluşur ve kişi bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için uygunsuz ve saçma bulduğu halde kendini yapmaktan alıkoyamadığı bazı hareketleri yinelemeye başlar. Bu hareketlere de kompülsiyon (zorlantı) adı verilir. Mesela kirlilik düşünceleri olan kişilerin sık sık ellerini yıkaması takıntıya bir örnektir. Bu düşünceler ve eylemler zamanla şiddetini artırır ve kişinin günlük hayatının büyük bir kısmını işgal etmeye başlar. Sonuçta kişinin yaşam kalitesi düşer. Sürekli raahtsız edici düşünceler yüzünden belirli konulara odaklanmakta zorlanır.Algısı dağılmaya başlar.Ayrıca kişi sürekli huzursuzdur.Bazen öfke atakları da geçirebilir. Çünkü düşünmek istemediği halde sürekli belli konulara saplantı geliştirmiştir.Kaygıları ve korkuları artar.Hatta yalnız kalmaktan yalnız dışarı çıkmaktanda korkmaya başlayabilir.Takıntı Hastalığı ileri safhada kişinin halüsinasyon görmesine yani gerçekle olan bağlarının kopmasına neden olabilir.

Takıntı Hastalığı 15-35 yaş arası genç insanlarda daha yoğun olarak görülmektedir.Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre daha fazladır.100 kişide ortalama 4-5 kişide yani %5 oranında görülme sıklığına sahiptir.

Takıntı hastalığı, Takıntı nedir

                                           Takıntı Hastalığı

TAKINTI TÜRLERİ NELERDİR?

  • Bulaşma (Temizlik) Takıntıları
  • Kuşku Takıntıları
  • Simetri veya Eksiksiz Olma Takıntıları
  • Metafizik veya Dini Takıntılar
  • Hastalık Takıntıları
  • Sayma Takıntıları
  • Cinsellikle İlgili Takıntılar
  • takıntı türlerini bir sonraki yazımızda daha detaylı olarak inceleyeceğimiz için şimdi sadece başlıklar halinde paylaşıyorum

Takıntı  Hastalığı Tedavisi

Takıntı ya da halk diliyle saplantı bozukluğunun tedavisinde birtakım ilaçlar kullanılıyor olmakla birlikte daha etkili tedavi yöntemi davranışsal yöntemlerin ağırlıklı olduğu bilişsel davranışçı terapidir. Değişik bilişsel davranışçı terapi yöntemleri vardır. Bunlar arasında akılcı duygulanım davranışçı terapi, bilişsel terapi, şema terapisi, sorun çözme terapisi gibi terapi yöntemleri vardır. Psikoterapi almak istiyorsanız, bu konuda eğitim almış ve yeterlik belgesi olan psikiyatrist ya da uzman klinik psikologlardan terapi almalısınız. Dirençli olguların, davranışçı terapiler konusunda uzmanlaşmış olan bir psikiyatri hastanesine yatırılarak tedavi edilmesi çok daha iyi sonuçlar verir.

Sizde bu rahatsızlıktan muzdaripseniz ne gibi tedavi yöntemleri kullanıyorsunuz, tedaviden sonuç alıyor musunuz lütfen bizimle paylaşın ki hep birlikte bu hastalıkla ilgili olarak bilinçlenelim

Yorum yapmak ister misin ?